Naziv aktivnosti: 18. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe - NALOŽBA V RASTLINJAKE IN NAMAKANJE

Predmet naložbe je postavitev rastlinjakov in namakanje

Glavna dejavnost je postavitev oz. novogradnja dveh rastlinjakov ( 800 m2 in 560 m2), z opremo za zračenje, opremo za ogrevanje, ter drugo notranjo opremo. Naložba obsega še namakalno opremo rastlinjakov (mikrorazpršilci ter kapljično namakanje).

Cilji:
- zagotoviti kvalitetnejšo ekološko zelenjavo in sadje;
- podaljšati čas pridelave zelenjave v hladnejše mesece – oskrba kupcev skozi celotno leto
- povečati lokalno samooskrbo;
- promovirati zdravo ekološko prehranjevanje;
- gospodarski razvoj kmetije: povečati obseg proizvodnje in povečati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva;
- z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev: inovacije in
varstvo okolja.

Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

Naziv aktivnosti: 20. javni razpisa iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev - za naložbe gorskih kmetij: Nakup kmetijske mehanizacije, novogradnja skladišča za pridelke, vodno zajetje in trajni nasadi z namakalnim sistemom

Predmet naložbe je nakup kmetijske mehanizacije, novogradnja skladišča za pridelke, vodno zajetje in trajni nasadi z namakalnim sistemom.

Kmetija zasleduje naslednje dolgoročne cilje:
- povečanje tržne proizvodnje zaradi povečanja pridelka/ha
- izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela - nova kmetijska mehanizacija,
- izboljšanje kakovosti proizvodov in povečanje pridelka zaradi namakanja,
- povečan obseg in raznovrstnost pridelave na kmetiji.

Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

 

Naziv aktivnosti: PREHOD NA SONARAVNO OSKRBO S HRANO - OPERACIJA SODELOVANJA 6. JAVNEGA POZIVA EKSRP / LEADER

Sklad za razvoj podeželja

Naziv odobrene operacije: Prehod na sonaravno oskrbo s hrano
Sodelovanje z LASi: LAS Vipavska dolina, LAS S CILjem, LAS V objemu sonca
Projektni partnerji: Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Občina Ajdovščina, Društvo za biološko – dinamično gospodarjenje ”Ajda” Goriška, Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Mitja Ipavec;

 

ICRA d.o.o. Idrija, Občina Idrija, Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija z.o.o., Društvo podeželske mladine Vrsnik-Ledine;

RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, Mestna občina Nova Gorica, Občina Renče-Vogrsko, Šolski center Nova Gorica, Tom Ločniškar, Mark Smerajc, Nevo Pregelj-nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Sodelovanje s tujim LAS: LAG Zeleni trokut iz Hrvaške
Začetek in zaključek operacije: 1.10.2022 – 31.03.2025
Celotna vrednost operacije (z DDV): 384.505,74 EUR
Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 288.529,86 EUR
 

Operacija sodelovanja štirih lokalnih akcijskih skupin se izvaja v okviru 6. Javnega razpisa za podukrep 19.3 priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Aktivnosti se izvajajo v okviru operacije sodelovanja »Prehod na sonaravno oskrbo s hrano«, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020/ ukrep LEADER/ podukrep 19.3.

Izhodišče za pripravo predloga operacije sodelovanja treh LAS iz Slovenije (LAS Vipavska dolina, LAS s CILjem, LAS V objemu sonca), ki skupaj pokrivajo območje 10-ih občin zahodne Slovenije, ter LAG Zeleni trokut iz Hrvaške je zelo šibka oskrba lokalnega prebivalstva s sonaravno hrano. Operacija sodelovanja kot sonaravno obravnava tako ekološko, kot tudi biodinamično pridelano hrano ter hrano, predelano iz tovrstnih surovin. Sonaravno pridelana hrana, ki je bila osnovna življenjska vrednota naših prednikov, je zato temeljno vodilo naše operacije, saj lahko le s sonaravnim kmetovanjem ohranjamo naravno okolje živo za naslednje rodove in uspešneje kljubujemo podnebnim spremembam, ki so na območju operacije že zelo prisotne.

Strateško načrtovanje celostne oskrbe z ekološko in biodinamično hrano je bilo na nivoju sodelujočih LAS doslej obravnavano predvsem v okviru oskrbe z lokalno hrano, vendar pri tem ekološko in biodinamicno kmetovanje ni bilo dovolj izpostavljeno, da bi omogočalo razvoj trga tega segmenta.

KLJUČNI CILJI:

– omogočiti trajnostni prehod na ekološko in biodinamično kmetovanje in oskrbo s hrano;

– povezati obstoječe in potencialne ekološke in biodinamične pridelovalce in predelovalce;

– na inovativen način okrepiti dostopnost do ekološke in biodinamične hrane z vzpostavitvijo kratke oskrbne verige ter mreže promocijskih točk, namenjenih prodaji, prevzemu in promociji tega segmenta ponudbe;

– okrepiti ozaveščenost o vplivu sonaravno pridelane hrane na zdravje ter vplivu nakupnih navad na razvoj podeželja, okolje in podnebne spremembe pri potrošnikih, pridelovalcih in predelovalcih;

– okrepiti kompetence ranljivih skupin za njihovo boljšo prihodnost;

– načrtovati in vzpostaviti podporne mehanizme za spodbujanje razvoja ekološkega in biodinamičnega kmetovanja ter predelave;

– povečati prepoznavnost vloge LAS ter posebnosti vključenih območji.

KLJUČNI REZULTATI:

 1. Analize stanja pridelave in predelave, potrošnje, stroškov in koristi ekološke in biodinamične hrane
 2. Smernice in akcijski načrt zagotavljanja proizvodnje ekološke hrane
 3. Poslovni model oskrbe z ekološko hrano in didaktične ekološke kmetije
 4. Srečanja za izmenjavo izkušenj in ogledi dobrih praks ter implementacija
 5. Strokovne delavnice in predavanja s tematikami prehoda na ekološko/biodinamično kmetovanje s skupno spletno bazo znanja za pridobivanje novih znanj
 6. Promocijske aktivnosti (otroška knjiga, pobarvanke, filmi, animirani filmi)
 7. Naložbe v opremo, ki prispeva k predelavi in pridelavi ekoloških jedi
 8. Aktivnosti povezane s prilagajanjem na podnebne spremembe (predavanja, delavnice, dogodki)
 9. Dogodki na temo promocije ekološkega in biodinamičnega kmetovanja
 10. Strokovna konferenca na temo oskrbe z ekološko hrano

Povezavi na spletno stran:

Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželjahttps://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl

in na spletno stran PRP 2014–2020www.skp.si

 

Naziv aktivnosti: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (ukrep 6.1).

Mitja Ipavec je za vzpostavitev kmetije in  za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejela sredstva  iz  naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

Kmetija je na javnem razpisu za mladega prevzemnika kandidirala za postavitev novega rastlinjaka in namakanja. Naložba je bila potrebna, zaradi posodobitve kmetijske proizvodnje in povečanja pridelave zelenjave ter s tem povečanja prodaje za lokalno samooskrbo.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Zgradili smo rastlinjak v velikosti 1000m2, v katerem sezonsko pridelujemo zelenjavo in sadje ter namakalni sistem, ki nam omogoča oskrbo z vodo ne samo v rastlinjaku, ampak tudi na ostalih njivskih površinah. Z lastnimi sredstvi nadaljujemo širitev kmetije, tako na zelenjadarskem in sadjarskem področju kot tudi prosti reji goveda Galloway.

CILJI

 • zagotoviti kvalitetnejšo ekološko zelenjavo in sadje
 • povečati lokalno samooskrbo;
 • promovirati zdravo ekološko prehranjevanje.
 • gospodarski razvoj kmetije: povečati obseg proizvodnje in povečati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva;

 • z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev: inovacije in  varstvo okolja.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • povečanje tržne proizvodnje zaradi povečanja pokritih zavarovanih prostorov za pridelavo;
 • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela - namakanje;
 • izboljšanje dobrobiti živali zaradi kvalitetnejše oskrbe živali in uvedbe proste reje.
 • Povečan obseg in raznovrstnost pridelave na kmetiji.
 • Višji prihodek in dohodek na kmetiji.
 • Zaposlitev na kmetiji.

Na kmetiji smo vključeni tudi v nekatere ostale podukrepe iz razvoja podeželja:

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)

Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

Sveža EKO zelenjava in sadje direktno do vas

Sestavite si svoj priljubljeni eko zabojček. Dostavimo vam ga vsak četrtek v Eda center, v trgovino Zale & Pepe, v Novi Gorici. Ali pa nas poiščite na tržici v Novi Gorici, v ekološkem kotičku, vsako soboto.

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLIM Več informacij o piškotkih najdete in nastavitve tukaj.