Naziv aktivnosti: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (ukrep 6.1).

Mitja Ipavec je za vzpostavitev kmetije in  za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejela sredstva  iz  naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

Kmetija je na javnem razpisu za mladega prevzemnika kandidirala za postavitev novega rastlinjaka in namakanja. Naložba je bila potrebna, zaradi posodobitve kmetijske proizvodnje in povečanja pridelave zelenjave ter s tem povečanja prodaje za lokalno samooskrbo.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Zgradili smo rastlinjak v velikosti 1000m2, v katerem sezonsko pridelujemo zelenjavo in sadje ter namakalni sistem, ki nam omogoča oskrbo z vodo ne samo v rastlinjaku, ampak tudi na ostalih njivskih površinah. Z lastnimi sredstvi nadaljujemo širitev kmetije, tako na zelenjadarskem in sadjarskem področju kot tudi prosti reji goveda Galloway.

CILJI

 • zagotoviti kvalitetnejšo ekološko zelenjavo in sadje
 • povečati lokalno samooskrbo;
 • promovirati zdravo ekološko prehranjevanje.
 • gospodarski razvoj kmetije: povečati obseg proizvodnje in povečati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva;

 • z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev: inovacije in  varstvo okolja.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • povečanje tržne proizvodnje zaradi povečanja pokritih zavarovanih prostorov za pridelavo;
 • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela - namakanje;
 • izboljšanje dobrobiti živali zaradi kvalitetnejše oskrbe živali in uvedbe proste reje.
 • Povečan obseg in raznovrstnost pridelave na kmetiji.
 • Višji prihodek in dohodek na kmetiji.
 • Zaposlitev na kmetiji.

Na kmetiji smo vključeni tudi v nekatere ostale podukrepe iz razvoja podeželja:

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)

Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

Sveža EKO zelenjava in sadje direktno do vas

Sestavite si svoj priljubljeni eko zabojček. Dostavimo vam ga vsak četrtek v Eda center, v trgovino Zale & Pepe, v Novi Gorici. Ali pa nas poiščite na tržici v Novi Gorici, v ekološkem kotičku, vsako soboto.

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLIM Več informacij o piškotkih najdete in nastavitve tukaj.